• Kadra zarządzająca

      • Dyrektor Szkoły

       mgr Justyna Jaromińska

      • Z-ca Dyrektora

       mgr Joanna Nalewajko