• Kadra zarządzająca

      • p. o. Dyrektora Szkoły

       mgr Justyna Jaromińska

      • Z-ca Dyrektora

       mgr Joanna Nalewajko