• Kadra zarządzająca

      • Dyrektor

       mgr. Magdalena Tywończuk

      • Z-ca Dyrektora

       mgr. Bogusława Gosko