• Samorząd Uczniowski

   • Samorząd uczniowski

     • 1.09.2020
      • SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/22

            Skład Samorządu:                                                           

       Przewodniczący: Kuba Lebowski

       Z-ca przewodniczącego: Zuzanna Dec

       Członek: Jakub Cutter    

       Opiekun Samorządu: P. Agnieszka Kipling