• Nauczyciele

    • Kadra nauczycielska

    • Nauczyciele przedszkola

     mgr Małgorzata Śledziewska - Grupa Słoneczka

     mgr Bożena Polińska - Grupa Motylki

     mgr Apolonia Cimoch - Grupa Gwiazdeczki

     mgr Teresa Gamaradzka - Grupa Biedroneczki

     mgr Beata Pruszyńska - nauczyciel współorganizujacy, rewalidacja

     mgr Bożena Poduch - klasa Oa

     mgr Wioleta Kulikowska - Płońska- klasa Ob

     Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

     Ia- mgr Wioleta Dzierżanowska- edukacja wczesnoszkolna

     Ib- mgr Anna Wojewnik - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

     IIa- mgr Danuta Zabielska - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

     IIb- mgr Justyna Buzun - edukacja wczesnoszkolna

     IIIa- mgr Bernadeta Przybyszewska - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

     IIIb- mgr Agnieszka Kipling - edukacja wczesnoszkolna, jezyk angielski

     Wychowawcy klas IV-VIII

     IVa - mgr Krystyna Jankowska -   język angielski

     IVb - mgr Joanna Klimowiczwychowanie fizyczne, język rosyjski, zajecia rewalidacyjne

     Va- mgr Adam Kozłowski wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

     Vb- mgr Ewa Poduch - wychowanie fizyczne

     VIa- mgr Justyna Jaromińska - j. polski, 

     VI b - mgr Barbara Kozłowska - język angielski, biologia, przyroda

     VII- mgr Katarzyna Błahuszewska -  język polski, nauczyciel współorganizujący

     VIIIa- mgr Wanda Kulesza -  geografia, nauczyciel współorganizujący

     VIIIb- mgr Agnieszka Bagińska - język angielski

     mgr Barbara Jabłońska - matematyka

     mgr Bożena Klim - matematyka

     mgr Joanna Nalewajko - matematyka

     mgr Bożena Marciszewska - język polski

     mgr Anna Chowańska - wdż, biblioteka

     mgr Joanna Klepadło - język niemiecki

     mgr Izabela Kłubowicz - nauczyciel współorganizujący, zajęcia rewalidacyjne

     mgr ks. Karol Cimoch - religia

     mgr ks. Krzysztof Rutkowski - religia

     mgr Anna Jelska - informatyka, plastyka, muzyka

     mgr Marta Kamińska- chemia, technika

     mgr Andrzej Paszkowski - historia,  wos

     mgr Magdalena Wnorowska - logopedia, religia,

     mgr  Jadwiga Wojtecka - religia, plastyka, muzyka

     mgr Dorota Białous - fizyka

     mgr Władysław Szwejkowski - informatyka, robotyka

     Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 

      mgr Anna Chowańska - pedagog szkolny

     mgr Magdalena Wnorowska - logopeda