• Nauczyciele

    • Kadra nauczycielska

    • Nauczyciele przedszkola

     mgr Małgorzata Śledziewska - Grupa Słoneczka

     mgr Bożena Polińska - Grupa Motylki

     mgr Karolina Dunikowska - Grupa Gwiazdeczki

     mgr Lucyna Łukjan - Grupa Biedroneczki

     mgr Beata Pruszyńska - nauczyciel współorganizujący, rewalidacja

     mgr Bożena Poduch - klasa Oa

     mgr Jadwiga Nowik- klasa Ob

     Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

     Ia- mgr Małgorzata Fiedoruk- edukacja wczesnoszkolna

     Ib- mgr Joanna Sienkiewicz – edukacja wczesnoszkolna

     IIa- mgr Wioletta Dzierżanowska – edukacja wczesnoszkolna, świetlica

     IIb- mgr Anna Wojewnik - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

     IIIa- mgr Danuta Zabielska - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

     IIIb- mgr Justyna Buzun - edukacja wczesnoszkolna

     Wychowawcy klas IV-VIII

     IVa - mgr Agnieszka Bagińska -język angielski

     IVb - mgr Adam Kozłowski- wychowanie fizyczne, świetlica, edukacja dla bezpieczeństwa

     Va- mgr Krystyna Jankowska-język angielski

     Vb- mgr Joanna Klimowicz - wychowanie fizyczne, świetlica

     VIa- mgr Małgorzata Wojtecka – fizyka, technika

     VI b - mgr Ewa Poduch – wychowanie fizyczne, świetlica

     VIIa- mgr Justyna Jaromińska -  język polski

     VIIb- mgr Barbara Kozłowska -  przyroda, biologia, język angielski

     VIII- mgr Katarzyna Błahuszewska - język polski

     mgr Izabela Roszkowska- matematyka

     mgr Jolanta Ugolik - matematyka

     mgr Joanna Nalewajko - matematyka

     mgr Bożena Marciszewska - język polski

     mgr Anna Chowańska - wdż, biblioteka

     mgr Anna Olszewska - język niemiecki

     mgr Izabela Kłubowicz - nauczyciel współorganizujący, zajęcia rewalidacyjne

     mgr ks. Karol Cimoch - religia

     mgr ks. Krzysztof Rutkowski - religia

     mgr Anna Jelska - informatyka, plastyka, muzyka

     mgr Marta Kamińska- chemia,

     mgr Wanda Kulesza – geografia, nauczyciel współorganizujący

     mgr Agnieszka Kipling – historia, wos

     mgr Magdalena Wnorowska - logopedia, nauczyciel współorganizujący

     mgr  Jadwiga Wojtecka - religia, plastyka, muzyka

     mgr Bożena Polińska – biblioteka

     mgr Jacek Poduch – wychowanie fizyczne, świetlica

     Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

      

      mgr Anna Chowańska - pedagog szkolny, biblioteka

     mgr Katarzyna Szorc - psycholog

     mgr Magdalena Wnorowska - logopeda