• Nauczyciele

    • Kadra nauczycielska

    • Nauczyciele przedszkola

     mgr Apolonia Cimoch - Grupa Gwiazdeczki

     mgr Bożena Polińska - Grupa Motylki

     mgr Teresa Gamaradzka - Grupa Biedronki

     mgr Małgorzata Śledziewska - Grupa Słoneczka

     mgr Beata Pruszyńska - Grupa Słoneczka

     mgr Bożena Poduch - klasa Oa

     mgr Wioleta Kulikowska-Płońska - klasa Ob

     Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

     Ia- mgr Bernadeta Przybyszewska - edukacja wczesnoszkolna

     Ib- mgr Agnieszka Kipling - edukacja wczesnoszkolna, j. angielski

     IIa- mgr Małgorzata Fiedoruk - edukacja wczesnoszkolna, koło polonistyczno-teatralne 

     IIb- mgr Anna Wojewnik - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korek.-kompen.

     IIIa- mgr Wioletta Dzierżanowska - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

     IIIb- mgr Justyna Buzun - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

     Wychowawcy klas IV-VIII

     IVa- mgr Justyna Jaromińska - j. polski, zajęcia logopedyczne

     IVb- mgr Barbara Kozłowska - język angielski, biologia

     Va- mgr Katarzyna Błahuszewska - j. polski, koło dziennikarskie

     VIa- mgr Wanda Kulesza - przyroda, geografia, koło miłośników przyrody

     VIb- mgr Agnieszka Bagińska - język angielski, koło języka angielskiego

     VIIa- mgr Joanna Klimowicz - język rosyjski, wychowanie fizyczne

     VIIb- mgr Jacek Poduch - wychowanie fizyczne

     VIIIa- mgr Ewa Poduch - wychowanie fizyczne, koło sportowo- pożarnicze

     VIIIb- mgr Joanna Nalewajko - matematyka

     mgr Magdalena Tywończuk  - doradztwo zawodowe, zajęcia rewalidacyjne

     mgr Bogusława Gosko - matematyka, koło matematyczno-szachowe

     mgr Barbara Jabłońska - matematyka

     mgr Bożena Klim - matematyka

     mgr Bożena Marciszewska - język polski

     mgr Krystyna Jankowska - j. angielski

     mgr Anna Chowańska - wdż

     mgr Edyta Gryncewicz - j. niemiecki

     mgr  Anna Jelska - plastyka, muzyka, informatyka

     mgr Małgorzata Wojtecka - informatyka, fizyka, technika

     mgr Izabela Kłubowicz - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne 

     mgr ks. Marek Kanclerz - religia

     mgr ks. Krzysztof Rutkowski - religia

     mgr Adam Kozłowski - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, koło sport.-pożarnicze

     mgr Marta Kozłowska - chemia

     mgr Andrzej Paszkowski - historia i wos

     mgr Magdalena Wnorowska - logopedia, religia

     mgr  Jadwiga Wojtecka - religia, plastyka, muzyka

     mgr Danuta Zabielska - biblioteka

     Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 

      mgr Anna Chowańska - pedagog szkolny

     mgr Monika Szypulska - pedagog szkolny

     mgr Justyna Jaromińska - logopeda

     mgr Magdalena Wnorowska - logopeda