• Nauczyciele

    • Kadra nauczycielska

    • Nauczyciele przedszkola

     mgr Apolonia Cimoch - Grupa Gwiazdeczki

     mgr Bożena Polińska - Grupa Motylki

     mgr Teresa Gamaradzka - Grupa Biedronki

     mgr Małgorzata Śledziewska - Grupa Słoneczka

     mgr Beata Pruszyńska - Grupa Słoneczka

     mgr Wioletta Dzierżanowska - klasa Oa

     mgr Jadwiga Nowik - klasa Ob

     Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

     Ia- mgr Anna Jelska- edukacja wczesnoszkolna, informatyka

     Ib- mgr Justyna Buzun - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

     IIa- mgr Bernadeta Przybyszewska - edukacja wczesnoszkolna

     IIb- mgr Agnieszka Kipling - edukacja wczesnoszkolna, j. angielski

     IIIa- mgr Małgorzata Fiedoruk - edukacja wczesnoszkolna, 

     IIIb- mgr Anna Wojewnik - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korek.-kompen.

     Wychowawcy klas IV-VIII

     IVa- mgr Małgorzata Wojtecka- fizyka, technika, informatyka

     IVb- mgr Ewa Poduchwychowanie fizyczne, koło sportowo- pożarnicze

     Va- mgr Justyna Jaromińska - j. polski, zajęcia logopedyczne

     Vb- mgr Barbara Kozłowska - język angielski, biologia, przyroda, koło miłośników przyrody, koło języka angielskiego

     VIa- mgr Katarzyna Błahuszewska - j. polski, 

     VIIa- mgr Wanda Kulesza - geografia,

     VIIb- mgr Agnieszka Bagińska - język angielski,

     VIIIa- mgr Joanna Klimowicz - język rosyjski, wychowanie fizyczne

     VIIIb- mgr Jacek Poduch - wychowanie fizyczne

     mgr Magdalena Tywończuk  - doradztwo zawodowe, zajęcia rewalidacyjne

     mgr Barbara Jabłońska - matematyka

     mgr Bożena Klim - matematyka

     mgr Joanna Nalewajko - matematyka

     mgr Bożena Marciszewska - język polski

     mgr Krystyna Jankowska - język angielski

     mgr Anna Chowańska - wdż, 

     mgr Edyta Gryncewicz - j. niemiecki

     mgr Izabela Kłubowicz - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, muzyka 

     mgr ks. Marek Kanclerz - religia

     mgr ks. Krzysztof Rutkowski - religia

     mgr Adam Kozłowski - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, koło sport.-pożarnicze

     mgr Aleksandra Rutkowska- chemia

     mgr Andrzej Paszkowski - historia,  wos

     mgr Magdalena Wnorowska - logopedia, religia,

     mgr  Jadwiga Wojtecka - religia, plastyka, muzyka

     mgr Danuta Zabielska - biblioteka

     Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 

      mgr Anna Chowańska - pedagog szkolny

     mgr Monika Szypulska - pedagog szkolny

     mgr Magdalena Wnorowska - logopeda