• Rada rodziców

    • Rada Rodziców ZSO w Knyszynie w roku szkolnym 2022/23

     Zarząd Rady Rodziców

      Przewodnicząca -  p. Katarzyna Jakubik

     Zastępca – p. Magdalena Zdanowicz

     Skarbnik – p. Marta Wysocka

     Sekretarz – p. Katarzyna Cybulska

      Rada Rodziców

     • klasa 1a - p.Agnieszka Bogdan
     • klasa 1 b - p. Mariusz Bierdzio
     • klasa 2a - p. Emilia Adamska
     • klasa 2b - p. Aurelia Krawcewicz
     • klasa 3a - p. Maciej Wysocki
     • klasa 3b - p. Magdalena Zdanowicz
     • klasa 4a - p. Zbigniew Niedzielewski
     • klasa 4b - p. Malwina Zalewska
     • klasa 5a - p. Aneta Polińska
     • klasa 6a - p. Aneta Radzewicz
     • klasa 6b - p. Ewa Konopko
     • klasa 7a - p. Anna Okułowicz
     • klasa 8a - p. Sylwia Broś
     • klasa 8b - p. Katarzyna Jakubik