• Rada rodziców

    • Rada Rodziców ZSO w Knyszynie

     w roku szkolnym 2020/21

     Zarząd Rady Rodziców

      Przewodniczący: p. Radosław Dec

      Zastępca:Katarzyna Jakubik

      Sekretarz: Maria Stefanowicz

     Skarbnik: Magdalena Wysocka

      Rada Rodziców: 

     1. Justyna Osiecka
     2. Agnieszka Januszewska
     3. Agnieszka Pryzmat
     4. Magdalena Zdanowicz
     5. Magdalena Mróz
     6. Aneta Polińska
     7. Magdalena Wysocka
     8. Aneta Radzewicz
     9. Marta Nowacka
     10. Ilona Mosiejewska  
     11. Maria Stefanowicz
     12. Katarzyna Jakubik  
     13. Radosław Dec  
     14. Agnieszka Zastocka
     15. Marek Woroniecki
     16. Renata Pochodin  
     17. Ewelina Wojtulewicz  
     18. Kinga Karwacka  
     19. Kazimierz Bogdan
     20. Katarzyna Cybulska