• Rada rodziców

    • Rada Rodziców ZSO w Knyszynie w roku szkolnym 2023/24

     Zarząd Rady Rodziców

     Przewodnicząca -  p. Katarzyna Jakubik

     Zastępcap. Magdalena Zdanowicz

     Sekretarzp. Magdalena Wysocka

     Skarbnikp. Marta Wysocka

      Rada Rodziców

     • Grupa  0a-  p. Magdalena Wysocka
     • Grupa  0b- p. Agnieszka Kipling
     • Grupa  „Motylki” – p. Aneta Ołdziejewska
     • Grupa  „Gwiazdeczki”  – p. Małgorzata Rogalska
     • Grupa  „Słoneczka” – p. Paulina Puchalska
     • Grupa  „Biedroneczki”  – p. Katarzyna Cybulska
     • Klasa Ia – p. Radosław Dec
     • Klasa Ib – p. Marta Wysocka
     • Klasa IIa – p. Agnieszka Matwiejczyk
     • Klasa IIb - p. Mariusz Bierdzio
     • Klasa IIIa - p. Karolina Cackowska
     • Klasa IIIb - p. Aurelia Krawcewicz
     • Klasa IVa – p. Katarzyna Jakubik
     • Klasa IVb – p. Magdalena Zdanowicz
     • Klasa Va - p. Katarzyna Kamińska
     • Klasa Vb – p. Anna Rafałko
     • Klasa VIa - p. Aneta Polińska
     • Klasa VIb – p. Agnieszka Matwiejczyk
     • Klasa VIIa – p. Aneta Radzewicz
     • Klasa VIIb – p. Ewa Polińska
     • Klasa VIII -  p. Urszula Puzan