• Konkursy


    • SZKOLNY KONKURS pt: "MARATON CHEMICZNY"

      

     • ZACHĘCAM UCZNIÓW KLAS VII DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE pt. „MARATON CHEMICZNY”.

        Konkurs odbędzie się w dniu 18 MAJA 2021r. Uczniowie zainteresowani, zgłaszają chęć uczestnictwa nauczycielowi chemii w terminie do 14 maja.

                CELE KONKURSU:

      • popularyzowanie chemii jako nauki przyrodniczej;
      • rozwijanie zainteresowań uczniów;
      • motywowanie do współzawodnictwa.

        O formie przebiegu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani przez nauczyciela chemii. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają ocenę celującą (cząstkową) z chemii. Uczniom, którzy uzyskają najwyższe wyniki, przewidziane są pamiątkowe dyplomy i nagrody!

      nauczyciel chemii – Marta Kamińska

      regulamin- załącznik

      zakres wymagań-załącznik