• Aktualności

      • Ślubowanie klas pierwszych

      • 30.09.2022r.

       Dziś uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar Szkoły Podstawowej im. Płk. Witolda Pileckiego w Knyszynie i stali się pełnoprawnym uczniami naszej szkoły. Życzymy Wam wielu sukcesów i samych radosnych dni!

      • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

      • 29.09.2022r.

       Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania już za nami. Ale to święto warto obchodzić każdego dnia, a jeśli każdy poświęci na nie chociaż 30 minut - to będzie sukces!

      • Wycieczka klas trzecich

      • 22.09.2022 roku klasy 3a i 3b wybrały się na wycieczkę do Milewszczyzny. Uczniowie poznali historię grodziska i folwarku. Dowiedzieli się jak dawniej przechowywano żywność i w jaki naturalny sposób ją konserwowano. Zwiedzając młyn wiatrakowy poznali mechanizmy i narzędzia młynarskie służące do mielenia ziarna na mąkę. Zwiedzili także pracownię tkacką i wystawę etnograficzną, po czym wzięli udział w warsztatach garncarskich. Wycieczka została zakończona pieczeniem kiełbasek na ognisku.

      • To był pokaz!

      • 19.09.2022r. odbyły się pokazowe zajęcia taneczno - rozwojowe dla grup przedszkolnych i klas 1 - 3. Dzieci bawiły się wspaniale!

      • Uwaga! Konkurs!

      • Regulamin Szkolnego  Konkursu Ekologicznego  pod hasłem

         ,,Eko - biżuteria”

        

       I.   CEL KONKURSU

             Konkurs organizowany jest w ramach  obchodów kampanii ekologicznej Sprzątanie Świata.

           Celem konkursu jest kształtowanie działań proekologicznych, propagowanie idei recyklingu oraz ukazanie segregacji odpadów jako tematu atrakcyjnego i pożytecznego wśród dzieci i młodzieży. 

       II.  FORMA PRAC

           Przedmiotem konkursu jest wykonanie biżuterii bądź szkatułki na biżuterię  z wykorzystaniem surowców wtórnych, gromadzonych w gospodarstwach domowych np.  kartonów, puszek, plastikowych butelek, nakrętek, drewna itp.

       Liczy się wyobraźnia, ciekawy pomysł oraz styl wykonania.

       Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.

        III.  ADRESACI KONKURSU

            Prace będą oceniane w dwóch  kategoriach wiekowych:

       kategoria I  -   uczniowie klas I – III

       kategoria II -  uczniowie klas IV – VIII

            Przy ocenie prac konkursowych  Komisja  weźmie pod uwagę:

       -zgodność z tematyką Konkursu,

       -stopień trudności wykonania oraz jego estetykę,

       -kreatywność i oryginalność

        IV. OPIS PRACY

       Do każdej pracy uczestnik dostarcza następujące informacje:

       a) imię i nazwisko autora;

       b) klasa;

       V.  WYNIKI KONKURSU

             Komisja Konkursowa, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

           Przyznawane będą nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce (w każdej kategorii wiekowej). Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

        Prace należy złożyć wychowawcy lub p. Barbarze Kozłowskiej do dnia 29 września 2022 roku  włącznie

      • Erasmus

      • Rozpoczynamy realizację pierwszych działań w ramach uzyskanej przez szkołę Akredytacji Erasmusa. W bieżącym roku szkolnym planowany jest wyjazd 20 uczniów naszej szkoły na siedmiodniową mobilność do Grecji oraz 10 nauczycieli na pięciodniową obserwację pracy w szkołach w Hiszpanii. W związku z tymi działaniami, do naszej szkoły przyjechali przedstawiciele instytucji partnerskiej z Hiszpanii, z którą podjęliśmy współpracę. W dniu 7 września 2022r. gościliśmy Panią Karolinę Krzesińską i Daniela Gimenez, którzy przyjechali do naszej szkoły, aby spotkać się z Dyrekcją i opowiedzieć o Walencji, kulturze hiszpańskiej i zwyczajach. W trakcie spotkania Goście zaprezentowali również proponowane miejsce zakwaterowania i szkoły, w których nauczyciele mogą realizować job shadowing.

      • Zebranie Rodziców

      • Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się 08.09.2022r.(czwartek)

       godz. 16.30 – przedszkole

       godz. 17.00 – szkoła podstawowa

       Informacja o salach, w których odbędą się zebrania poszczególnych klas, będzie wywieszona przy wejściu do szkoły.

      • Narodowe Czytanie 2022

      • Dziś 2 września 2022r. odbyło się Narodowe Czytanie 2022 – czyli ,,Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

       W tę akcję szczególnie mocno zaangażowali się ósmoklasiści, którzy każdej klasie prezentowali fragmenty wybranych utworów naszego wieszcza. Było czego posłuchać! Brawo!